Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobných údajov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. 05. 2018

 

  1. Prevádzkovateľ:     Technické služby mesta Levoča
     
  1. Právne predpisy:


Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - pdf


Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - pdf

 

  1. Zodpovedná osoba:

 

Zodpovedná osoba je určená prevádzkovateľom v zmysle čl. 37 – 39 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 44 – 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakt:   

Email:  zodpovednaosoba@levoca.sk

Telefón: 0911617444

 

  1. Informácie pre dotknuté osoby:

 

  1. Informácie v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


BOZP
Elektronická schránka
Evidencia majetku
Kontrola, sťažnosti
Monitorovací kamerový systém
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Personálna a mzdová agenda zamestnancov TSML
Pokladňa
Pošta
Právne vzťahy
Referentské vozidlá
Správa trhovísk
Správa registratúry
Účtovníctvo
Výberové konania
Výberové konania fakultatívne
Zmluvné vzťahy
Žiadosti podľa infozákona
Prezentácia TSML na webovom sídle a na sociálnych sieťach
Poskytovanie informácií prostredníctvom webového sídla organizácie
Evidencia členov komisií a porôt vo verejnom obstarávaní
Čísla občianskych preukazov zamestnancov v povereniach alebo splnomocneniach
Prenájom zberných nádob na odpad
Objednávanie služieb fyzickými osobami
Cintorínske služby (prenájom hrobových miest)
Objednávanie služieb mechanizmov fyzickými osobami
Objednávanie športových služieb fyzickými osobami
Evidencia kontaktných údajov návštevníkov riaditeľa organizácie

 

  1. Informácie v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


Civilná ochrana
Ochrana osobný údajov
Požiarna ochrana
Škodová komisia
Verejné obstarávanie
Pracovná zdravotná služba

 

      5. 

Postup pri podávaní návrhu na začatie konania o OOÚ
REGISTRATÚRNY  PLÁN TSML
Smernica - registratúrny poriadok TSML


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


upresniť
webygroup


231307

Úvodná stránka